ETAPY PROJEKTU

ETAP I - KONCEPCJA PROJEKTOWA

Koncepcja projektowa to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (rzutu 2D) 2-3 wariantów układu funkcjonalnego projektowanego lokalu. To przedstawienie pomysłów projektanta na podstawie rozmowy lub odpowiedzi na pytania odnośnie oczekiwań i wymagań. Koncepcja projektowa to ważny etap w procesie projektowym. Oprócz pokazania możliwych rozwiązań w lokalu,  daje możliwość przedyskutowania zasadności wszystkich oczekiwań, poruszenia wielu istotnych kwestii technicznych czy przeanalizowanie możliwości budżetowych.  Koncepcja projektowa nie uwzględnia wyboru konkretnych mebli, sprzętu, materiałów, kolorystyki ani stylistyki wnętrza.

Celem tego etapu projektu jest ustalenie ostatecznego układu funkcjonalnego. Można go wybrać spośród przedstawionych wariantów lub poprzez połączenie poszczególnych pomieszczeń z różnych koncepcji (pod warunkiem możliwości technicznych).

ETAP II - WYBÓR MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
I WIZUALIZACJA

Wizualizacja jest graficznym pokazaniem danego wnętrza. Prezentowane wnętrza pokazane są w 3D, kolorze odpowiadającym danym materiałom wykończeniowym, oświetleniu imitującym światło dzienne lub sztuczne. Wizualizacja pokazuje ogólne założenie kolorystyczne i materiałowe, nie jest jednak przełożeniem 1:1 do rzeczywistości. Modele mebli/sprzętu/sanitariatów użytych na wizualizacji mogą być przykładowe, gdyż nie każdy producent udostępnia bryły 3D swoich produktów. 

Celem tego etapu projektu jest pokazanie w bardziej przystępny, łatwiejszy do wyobrażenia sobie sposób jak będzie wyglądać projektowane wnętrze. 

 

ETAP III - PROJEKTY WYKONAWCZE

Projekty wykonawcze zawierają ostateczny wygląd lokalu pod względem funkcjonalnym, wszelkich dokonanych zmian i układu mebli. Są rysunkami technicznymi do przekazania poszczególnym podwykonawcom, które zawierają wszystkie niezbędne informacje do realizacji projektu. 

 

ETAP IV - DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Na dokumentacje techniczną składają się wszystkie projekty koncepcyjne i wykonawcze lokalu, zaakceptowane wizualizacje, kosztorys lub wykaz użytych w projekcie materiałów. Jest to komplet wiedzy na temat projektowanego lokalu, zawierający informacje niezbędne do realizacji projektu.